Back to Search Results

Resource Details

ifilo tallaalka: Yaa la rabaa inuu qaato iyo sababta Flu vaccination: who should have it this winter and why, 2019 to 2020
Summary: Buug-yarahaan wuxuu sharraxayaa sida aad gacan uga geysan karto badbaadinta naftaada iyo carruurtaada ee ifilada xilliga qaboobaha ee soo socda, iyo sababta ay aad muhiim ugu tahay in dadka halista ugu jira ifilada ay u helaan tallaalkooda bilaashka ah sannad kasta.

Also available in the following other languages / formats:
Arabic - Booklet / Leaflet
Bengali - Booklet / Leaflet
Cantonese - Booklet / Leaflet
English - Booklet / Leaflet
English - Easy Read
German - Booklet / Leaflet
Gujarati - Booklet / Leaflet
Hindi - Booklet / Leaflet
Italian - Booklet / Leaflet
Mandarin - Booklet / Leaflet
Polish - Booklet / Leaflet
Punjabi - Booklet / Leaflet
Romani - Booklet / Leaflet
Romanian - Booklet / Leaflet
Tagalog - Booklet / Leaflet
Tamil - Booklet / Leaflet
Turkish - Booklet / Leaflet
Urdu - Booklet / Leaflet
Language: Somali
Format: Booklet / Leaflet
Audience: Carer, Mother / Pregnant women, NHS and Social Service staff, Older people, Parent
Publication Date: June 2019
Download / Order: View online (PDF)
Size: A5
Length: 12 pages
Publisher: Department of Health and Social Care

Last updated: 25/09/2019