Back to Search Results

Resource Details

pagbabakuna sa trangkaso: Sino ang dapat magkaroon nito at bakit Flu vaccination: who should have it this winter and why, 2019 to 2020
Summary: Ipinapaliwanag ng leaflet na ito kung paano ka makakatulong na protektahan ang sarili mo at ang mga anak mo laban sa flu sa paparating na taglamig na ito, at kaya napakahalaga na ang mga taong nasa mas mataas na peligrong magkatrangkaso ay magkaroon ng libre nilang pagbabakuna bawat taon.

Also available in the following other languages / formats:
Arabic - Booklet / Leaflet
Bengali - Booklet / Leaflet
Cantonese - Booklet / Leaflet
English - Booklet / Leaflet
English - Easy Read
German - Booklet / Leaflet
Gujarati - Booklet / Leaflet
Hindi - Booklet / Leaflet
Italian - Booklet / Leaflet
Mandarin - Booklet / Leaflet
Polish - Booklet / Leaflet
Punjabi - Booklet / Leaflet
Romani - Booklet / Leaflet
Romanian - Booklet / Leaflet
Somali - Booklet / Leaflet
Tamil - Booklet / Leaflet
Turkish - Booklet / Leaflet
Urdu - Booklet / Leaflet
Language: Tagalog
Format: Booklet / Leaflet
Audience: Carer, Mother / Pregnant women, NHS and Social Service staff, Older people, Parent
Publication Date: June 2019
Download / Order: View online (PDF)
Size: A5
Length: 12 pages
Publisher: Department of Health and Social Care

Last updated: 25/09/2019